Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

APM TEAM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta APM TEAM i użytkownika serwisów należących do APM TEAM obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://apmteam.pl/a/polityka_prywatnosci.html

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: APM TEAM nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów należących do APM TEAM oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez APM TEAM.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów nalezacych do APM TEAM możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię/nazwa firmy i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych promocji

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych promocji należących do APM TEAM wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia/nazwy firmy i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi promocję. Imię pozwala APM TEAM zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane Wiadomości

APM TEAM zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości APM TEAM rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych APM TEAM.